Scouting Wapata - Gebruiksregelement
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Home arrow Clubhuis arrow Gebruiksregelement
Gebruiksregelement
01. Schoonmaken
De gebruiker dient het pand en het buitenterrein opgeruimd, schoongemaakt en onveranderd achter te laten .I.v.m de dure waslaag mogen de vloeren in de zalen alleen worden gedweild, niet al te nat, en met speciaal daarvoor door de verhuurder aangegeven middelen. De binnenmuren mogen niet worden beschadigd, om dingen te be­vestigen dienen de houten latten te worden gebruikt.
Plakband op ramen en deuren dient verwijdert te worden.
02. Afsluiten
Bij het verlaten van het pand dient de gebruiker er voor te zorgen dat alle ramen en deuren zijn gesloten en de verlichting en verwarming uit zijn.
03. Toegangsregeling
Het is niet toegestaan onbevoegden toegang te verlenen tot het terrein en het gebouw. Het is niet toegestaan sleutels van het pand af te geven aan niet-leidinggevende. Bij het verlaten van het terrein dienen de hekken te worden afgesloten.
04. Roken
Roken is in het gehele gebouw verboden. Rokers kunnen buiten roken...
05. Telefoongebruik
De telefoon is aanwezig in het stafhok en kan in noodgevallen gebruikt worden.
Bij avondverhuur is er geen telefoon aanwezig en dient men zelf voor een mobiele telefoon te zorgen.
06. Brand en beschadigingen
Na het gebruik van blusmiddelen, om wat voor reden dan ook, dient onmiddellijk de be­heerder van het gebouw in kennis te worden gesteld. Dit geldt eveneens indien delen van het pand (ruiten e.d.) zijn beschadigd.
07. Kampvuur
Bij gebruik van het kampvuur moet de huurder dit ter plekke melden bij de plaatselijke brandweer. De huurder dient voor zijn eigen hout te zorgen en na gebruik de kampvuurplaats op te ruimen en aan te vegen. Het vuur mag niet hoger zijn dan kniehoogte.
08. Geluidsoverlast
Geluidsoverlast wordt niet getolereerd in en om het gebouw en in het aangrenzende park.
09. Vuilafvoer
Er is een vuilcontainer beschikbaar. Vol is vol het resterende vuil dient zelf te worden afgevoerd. Glas en papier zelf afvoeren.
10. Verantwoordelijkheid
Per gebruikende groep wordt één persoon (teamleider speltak / huurder) aangewezen die verantwoordelijk wordt gesteld voor naleving van dit gebruikersreglement.
11. Telefoonnummers
Telefoonnummers:
  • Alarm / noodsituaties:                                                               112
  • politie (geen noodsituatie):                                                       0900-8384/0900-8844
Huisarts
  • Jansen/Zandstra:                                                        0172-602811
  • Huisartsenpost na 18.00 uur en in het weekend:                       0172-467007
Contactpersonen voor beheer van het gebouw:                       
  • Fam     Koeleman        0172-604628                                                                                    
  • Fam     Valentijn          0172-605165
Melding Kampvuur:
  • Brandweercommandant Wim v Egmond                      06-20436171
Free Joomla Templates