728x90-300dpi.gif

Bestuur

Scouting Wapata wordt bestuurd door een aantal enthousiaste vrijwilligers. Het bestuur voor de Stichting Wapata bestaat uit de voorzitter voor de algehele coördinatie van alle bestuurlijke zaken, de penningmeester die toezicht houdt op de financiële situatie en een  secretaris die zorgt voor het onderhouden van contacten. Verder zijn er nog een aantal andere ondersteunende functies.

Het stichting-bestuur behartigd de belangen voor de financiële en materiële belangen binnen Wapata en neemt daartoe de nodige besluiten. Tevens onderhoudt het bestuur contact met derden(bijvoorbeeld regioraad en gemeente). Binnen het bestuur wordt het beleid voor de komende jaren gemaakt, aan de groepsraad voorgelegd en daarna eventueel uitgevoerd. De stichting beheert ook het clubgebouw Phoenix en draagt dus ook zorg voor het onderhoud en de verhuur van het clubgebouw.

We komen elke maand bij elkaar. Ook is er elke zes weken een groepsraad waar bestuursleden bij aanwezig zijn. Daarbuiten zijn we als bestuur ook vertegenwoordigd binnen de diverse commissies en zijn proberen we aanwezig te zijn tijdens een aantal groepsactiviteiten (zoals zomerkampen).

Een bestuurslid wordt op voordracht van het zittende bestuur door de groepsraad gekozen voor een periode van drie jaar.

De groepsraad is het overlegorgaan van Wapata en draagt de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de groep en bestaat uit alle speltakleiding, het bestuur en commissieleden.

De groepsbegeleiders zijn samen met de speltakleiding verantwoordelijk voor de uitvoering van het Scoutingspel binnen hun onderdeel.

 

Bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie of ondersteunende taken? Dan bent u van harte welkom! U kunt contact opnemen via onze contact pagina.